Symposium Land Sparing & Land Sharing - in Danish

Symposiet har fokus på biodiversitet inden for det kontinuum, ”land sharing–land sparing” udgør i vores danske produktionslandskab særligt med fokus på det åbne land.

Info about event

Time

Wednesday 30 November 2022,  at 09:00 - 16:30

Location

University of Copenhagen

Organizer

University of Copenhagen

Symposiet opdaterer dig på den nyeste faglige og forskningsmæssige viden. Der gives faglige indlæg til, hvordan vi kan fremme biodiversiteten og sikre bedre sammenhæng af levesteder i det danske landskab bl.a. med inspiration fra udenlandske undersøgelser. To af verdens førende forskere, Professor Andrew Balmford og Professor David Kleijn, vil introducere emnet og give en række "take home messages" baseret på internationale erfaringer. Derudover tager en række danske eksperter og topforskere fat inden for to kategorier:

  • Hvordan afsætter vi areal til biodiversitet fra det eksisterende produktionsareal?
  • Hvordan sikrer vi bedre biodiversitet i fremtidens produktionslandskab?

Med symposiet forventer vi at bidrage til fremtidens planlægning og forvaltning, der vil være nødvendig for at bidrage til den gennemgribende forandring, der ifølge IPBES og EUKommissionen er nødvendig for at vende biodiversitetskrisen og skabe den nødvendige plads.
Symposiet foregår på dansk og er arrangeret af IPBES Danmark på en bevilling fra 15. Juni Fonden.
Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.00. Programmet begynder kl. 9.45 og koster 123, 00 kr som betales ved tilmelding.